ARI VE ARICI DÜNYASI

ARI VE ARICI DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ

2 Ağustos 2010 Pazartesi

ORMAN GÜLLERİ TÜRKİYE'Yİ SARACAK Karadeniz'e özgü bir çiçek olan orman güllerinin cadde ve sokakların yeşillendirilmesi için üretimi proje kapsamında yaygınlaştırılacak.  Karadeniz'e özgü bir çiçek olan orman güllerinin üretim alanları genişletilerek cadde ve sokakların yeşillendirilmesi, Türkiye'nin elverişli noktalarında çevre düzenlemesinde kullanılması planlanıyor. TAGEM tarafından desteklenen ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen "Türkiye Orman Güllerinin Toplanması ve Kültüre Alınması" projesi, aynı zamanda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda doktora tez projesi olarak yürütülüyor. Projede, Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren orman güllerinin, süs bitkisi potansiyeline sahip olanlarının, özelliklerine göre doğadan selekte etmek, bitkileri çoğaltmak ve projenin devamında hazırlanacak olan yeni projeler için genetik materyali hazır hale getirmek amaçlanıyor. 2011 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun olmak üzere toplam altı il sınırları içerisinde yürütülüyor. Bitkilerin çiçek açmaya başladığı dönemlerde arazi gezilerine çıkılarak, morfolojik özelliklerine göre tipler seçilip, gerekli ölçüm ve gözlemler yapılıyor. Seçilen her tip için toprak örnekleri alınarak analiz ettirilip, orman güllerinin doğal yetişme ortamları hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olunuyor. Avrupa'dan ağırlık ihraç edilen orman güllerinin, çalışma sonrasında Türkiye'de üretim alanın geliştirilerek, özellikle cadde ve sokakların yeşillendirilmesi, çevre düzenlemelerinde kullanılması planlanıyor. Türkiye'de 12 çeşidinin olduğu bilinen orman gülleri kurak alanlar dışında, Kuzey Yarımküre'nin tamamı ile Güney Yarımküre'de Güneydoğu Asya ve kuzeydoğu Avustralya'ya kadar dağılım gösteriyor. Himalaya Dağları'nda, orta Nepal ve Sıkkım ile doğuda Yunnan ve Sichuan bölgeleri arasında en zengin tür çeşitliliği görülüyor. Çin, Hindi Dağları, Kore, Japonya ve Tayvan tür çeşitliliği bakımından diğer önemli alanlar arasında bulunuyor. Ayrıca, Güneydoğu Asya ile Kuzey Avustralya arasında yer olan Borneo Adası'nda 55, Yeni Gine Adası'nda 164 tür olmak üzere, önemli sayıda tropikal ormangülü türü bulunuyor. Kuzey Amerika ve Avrupa kıtaları ise daha az sayıda türe sahip. Mor çiçekli ormangülü ise Karadeniz Bölgesi'ne özgü bir tür olarak biliniyor. Orman gülleri Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nin bol yağış alan dağlık kısımlarında bulunuyor. Doğal olarak yetişen 5 ormangülü türü bulunuyor. Ayrıca bir çok melez ormangülü taksonu da tespit edildi. Sarı çiçekli ormangülü Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Mor çiçekli ormangülü bütün Karadeniz sahili boyunca, Kafkas ormangülü Rize, Trabzon, Artvin, Pembe çiçekli ormangülü Rize, Artvin, Beyaz çiçekli ormangülü Artvin'de ağırlıklı olarak yer alıyor.

Hiç yorum yok: